Ring Stödlinjen 08-580 000 34

Att själv drabbas av psykos eller annan allvarlig psykisk sjukdom -eller att vara
anhörig till någon som drabbats – är en kris som väcker många frågor.

Vart ska jag vända mig för att få stöd? Hur ska jag bemöta min sjuka
närstående? Vad kan jag ställa för krav på vården? Eller är du anhörig och
behöver prata med någon som kan lyssna en stund?

Vi på Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) finns för anhöriga runt alla
typer av psykiatriska diagnoser men är också länsrepresentanter för
Riksorganisationen Schizofreniförbundet. Vi har en Anhörigkonsulent som
arbetar hälsofrämjande inom länet med uppdrag från Region Örebro län. För mer information
om hur du kan boka samtalsstöd kan du läsa på vår hemsida, under rubriken ”Vår anhörigkonsulent”.

Om det känns brådskande kan det bli svårt att vänta på en inplanerad
samtalstid hos anhörigkonsulenten (som ju inte bedriver akut verksamhet) och
man behöver få snabbare kontakt med en samtalspart. Gäller det ett
livshotande läge ska du självklart ringa 112. Gäller det ett mindre akut läge kan
du alltid ringa 1177 för att prata med sjukvårdsutbildade.

Ibland kan det kännas mera rätt att vända sig till en s.k Brukarorganisation för
att få rådgivning. De som svarar i Stödtelefonen har stor vana att möta
drabbade och anhöriga. Telefonen bemannas av anhöriga, psykolog och
psykiatrisjuksköterska.

Tack vare ekonomiskt stöd från Folkhälsomyndigheten erbjuds en Stödlinje hos
Schizofreniförbundet Riks. Hit kan du inga för att få vägledning och stöd.
Självfallet kan du välja att vara helt anonym, ingenting journalförs och du
behöver inte vara medlem i vare sig FPS eller Schizofreniförbundet för att få
prata med Stödlinjen.

Telefonen 08-580 000 34 är alltid öppen alla vardagar 08:00-21:00

https://schizofreniforbundet.se/projekt/stodlinje-2/