Internetbehandling för depression och paniksyndrom


Kognitiv beteendeterapi (KBT) för depression och panikångest  finns att få via internet i Örebro län. Man anmäler intresse via 1177 och får svar inom ett par veckor. Bedömningssamtal sker hos psykolog.

Internetbehandling för depression och paniksyndrom

Internetbaserad KBT innehåller samma övningar och delmoment som KBT hos en terapeut. Skillnaden är att man får läsa om övningarna via en dator, surfplatta eller mobiltelefon, och därför inte har några bokade tider på en mottagning under behandlingen. Man bestämmer själv var och när man skall arbeta med sin behandling. Det finns en ansvarig behandlare som deltagaren har regelbunden kontakt med genom skrivna meddelanden (liknar säker e-post) under hela den 12 veckor långa behandlingen. Internetbehandling kräver att man tar mycket ansvar för sin egen behandling.

Du gör själv en intresseanmälan för behandlingen

För att kunna bedöma om behandlingen passar vill vi att man först svarar på ett antal frågor via internet. I intresseanmälan får du svara på en hel del frågor om dig själv och hur du mår. Räkna med att det dröjer en till två veckor efter att vi fått in din anmälan tills vi kontaktar dig. En anmälan betyder inte automatiskt att du får behandling. I många fall kallas man till ett bedömningssamtal hos en psykolog, och i samband med detta samtal får man besked om behandlingen passar.

Intresseanmälan

Du som bor i Örebro län hittar anmälan enkelt genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster via den här länken: Intresseanmälan via 1177 till KBT via internet