Råd & tips


Råd & Tips till dig som är anhörig

Vi i FPS har mycket lång erfarenhet av att vara anhöriga i den psykiatriska vården. Under åren har vi lärt oss mycket, både genom att följa/stötta våra närstående, genom att läsa litteratur och lyssna på erfarna forskare och föreläsare.

-men framför allt har vi lärt oss mycket av varandra.

Vi har även förtroendet att kunna få ta del av hur anhöriga gör/gjort för att klara av pressade situationer. Även om psykisk sjukdom och ohälsa naturligtvis yttrar sig olika från fall till fall beroende på personlighet och miljö, så verkar nedanstående råd gå som en röd trådSorgearbete tar tid
När en familjemedlem insjuknar innebär det en kris för hela familjen och vi söker ofta syndabockar, som vi kan lägga skulden på. Det tar tid att acceptera och bearbeta krisen, som ofta innehåller olika faser; ilska, vrede, köpslående, hopp, besvikelse, sorg, skuld, skam, nytänkande m.m.

Visa respekt för den psykiskt funktionshindrade
Ställ lagom krav. Självkänslan är oftast mycket dålig. Varje liten kränkning kan innebära en ny knäck. Anmärk inte ständigt på detaljer i livsföringen, som inte är relevanta för den sjuke och som kan orsaka känslor av otillräcklighet och misslyckande.

Visa inga starka känslor
De psykiskt funktionshindrade är mycket sköra personer, som inte tål vare sig negativa eller överdrivet positiva känslor. En lågmäld konversation är att föredra.

Var inte så hård mot dig själv
Acceptera att du inte kan förstå din närstående fullt ut. Var ödmjuk emot dig själv och acceptera det du inte kan förändra

Skaffa dig kunskaper om funktionshindret
Gå med i en studiecirkel där du får kunskap om diagnoser, mediciner och vad psykologer, arbetsterapeuter och kommuner kan erbjuda. Du får även träffa andra anhöriga som du kan byta erfarenheter med. Vår anhörigkonsulent kan ge tips om cirklar.

Var lyhörd för den psykiskt funktionshindrades behov
Iaktta och lär dig vad som är bäst för just din anförvant och vilka värderingar och krav han/hon har på livet. Använd din intuition!

Värna om relationen
Lyssna med medkänsla, ställ frågor om hur din närstående mår genom att formulera dig ödmjukt för att du vill förstå. Berätta hur du själv känner. Visa respekt och sårbarhet för varandra så kan kanske relationen bli starkare

Prata av sig
Känn inte alltid att du som anhörig måste komma med lösningar. Ibland kan det räcka att bara lyssna. Det gäller när en anhörig stöttar sin närstående men det gäller även när du som anhörig behöver prata av dig inför någon du litar på

Ventilera dina känslor, upplevelser och tankar
Delad börda är hälften börda.

Ställ krav på psykiatrin
Kräv information om diagnos, medicin, annan behandling. Delta i vårdplaneringen. Samarbeta!

Ställ krav på kommunen
Stödet i boendet och sysselsättningen skall vara så anpassat att den psykiskt funktionshindrade får möjlighet till ett självständigt liv.

Förbered förändringar i god tid
Många blir oroliga vid förändringar och nya intryck. Gå fram med små steg och skydda för situationer, som innebär att alla sinnen sätts på helspänn. Skynda långsamt!

Lägg bort dina skuldkänslor
Familjen är inte orsak till sjukdomen.

Skäms inte för sjukdomen
Ju fler som får rätta kunskaper om att psykisk sjukdom är en sjukdom som många andra, desto fortare kan alla gamla fördomar suddas ut.

Ge aldrig upp hoppet
Många personer återhämtar sig spontant helt och hållet utan att man vet varför. Andra kan, om de får hjälp, lära sig att leva med sitt funktionshinder. Säg inte ”om du blir frisk” utan ”när du blir frisk”. Ett kroniskt tillstånd behöver inte vara för evigt – det kanske bara är väldigt långvarigt.

Ta makten över ditt liv
Låt inte sorg, skuld, skam och ansvar för den psykiskt funktionshindrade ta överhanden. En kris kan betyda ett vägval. Välj den väg som leder till nyorientering och mognad. Det finns mycket att glädja sig åt i livet trots allt. Försök att hitta din egen nisch i livet!

Ta hand om dig själv!
Se till att du räcker länge! Gör saker du tycker om, håll fast vid viktiga vänner och saker som får dig att skratta