Om FPS


I FPS kan vi erbjuda enskild stöttning genom individuella stödsamtal. Vi kan även erbjuda dig plats i anhöriggrupp i vår egen förening eller ge tips på andra möjligheter i länet där du kan få chansen att träffa andra i ungefär samma situation som du själv.

Merparten av FPS medlemmar är anhöriga till någon som lever med psykiatriskt tillstånd/diagnos. Några är själva drabbade av psykisk sjukdom medan vi också har en del medlemmar som kommer i kontakt med anhöriga genom sina yrken och sin profession.

Vi finns här och vi vet mycket vad psykisk ohälsa och anhörigskap handlar om!

Vi har dessutom drygt 30 års erfarenhet av den psykiatriska vården.

I föreningen finns mycket kunskap om hur det är att vara anhörig, att stödja någon som lever med betydande psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). Vi har genom åren skaffat oss särskilt mycket kunskap och erfarenhet kring hur det är att vara anhörig till personer med Psykossjukdom, Schizofreni, OCD, EIPS/BPD/Borderline, självskadebeteende, ätstörning, ADHD och AST/Autismspektrumtillstånd.