FPS Styrelse och Expertråd

Du är alltid välkommen att vända dig till någon av oss med dina funderingar: info@psykiatrisktsamarbete.se

  • Ordförande Henry Andersson
   0730 32 30 77
   info@psykiatrisktsamarbete.se
  • Vice ordförande
  • Sekreterare Sofia Wange
   0763 09 52 32
   sofia.wange@regionorebrolan.se
  • Kassör John Eriksson
   0705 37 08 73
   johneson@telia.com
  • Ledamot Åsa Liljeqvist
   0706 78 88 41
   asa.tivander@gmail.com
  • Ledamot Lisbeth Fohlström
   0708 74 77 58
   lisbethfohlstrom@hotmail.com
  • Ledamot Johan Stenkvist
   0730 44 28 70
   johan.stenkvist@gmail.com
  • Suppleant John Eriksson
   0705 37 08 73
   johneson@telia.com
  • Ledamot Susanne Karlsson
   0702 34 32 41
   rosenkulla20@gmail.com
  • Suppleant Ami Pettersson
   0731 54 47 71
   ami.pettersson@gmail.com
  • Suppleant Eva Högman
   0733 760195
   evahogis@hotmail.com
  • Adjungerad Sofia Asplund
   0707 65 23 07
   Asplund.sofia82@gmail.com
  • Internt Expertråd för Styrelsen i FPS
   • Sakkunnig-råd Linda Holländare, leg psykolog, leg psykoterapeut DBT-enheten, Barn och ungdomspsykiatrin
   • Sakkunnig-råd Birgitta Huuva, f.d Psykiatrichef och tidigare Regional samordnare för suicidprevention i Region Örebro Län . Nu Psykiater och konsult på GibNova Mental Hälsa och Management
   • Sakkunnig-råd Johan Andreen, Specialist och f.d överläkare inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, bio-psyko-socialt inriktad samt Huvudinstruktör inom MHFA Sverige.
   • Sakkunnig-råd Agneta Westman, f.d Regional samordnare för suicidprevention, Region Örebro Län
   • Sakkunnig-råd Örjan Andersson, f.d Ledningsstöd Område Psykiatri samt tidigare Enhetschef Allmänpsykiatrin Hallsberg, Psykiatri,  Region Örebro Län
   • Sakkunnig-råd Erik Sjöberg, f.d Biträdande chef för Psykiatrin, Region Örebro Län
   • Adjungerad Birgitta Gunnarson, Anhörigkonsulent för Psykisk Hälsa i Örebro Län