Användbara länkar


Tips

Här nedan har vi samlat en del länkar som kan tänkas vara till hjälp, klicka gärna på någon av länkarna för att komma vidare till de olika hemsidorna.

Vi på Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro Län har en folder, ladda ner genom att klicka på länken nedan och skriv ut den som folder/häfte eller i A4 format (beroende på vilka skrivarfunktioner du har):

FPS Folder

Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.
Uppdragpsykiskhälsa.se

Tips från Uppdrag Psykisk Hälsa på ”huskurer” för psykisk hälsa

Tips från 1177.se på återhämtning från Psykisk ohälsa.
Återhämtning från psykisk ohälsa

Information från 1177.se gällande rättigheter och regler för anhöriga.
Anhörigstöd 

Organiserade intresseorganisationer att hämta stöd från eller engagera sig själv i.
nsph.se

Psykisk hälsa och suicidprevention -vårt uppdrag
Alfred and the shadows. En viktig liten film om känslor (ca 7 minuter, engelskt tal)
Drabbad eller anhörig vid psykossjukdom. Information, tips, råd och stöd

Bipolär sjukdom påverkar både den drabbade och anhöriga. Det kan därför vara viktigt med kunskap om sjukdomen

Bipolärinfo

Att prata om självmord kan rädda liv. Det kan dock vara helt avgörande hur du gör det. Självmord är till exempel aldrig ett ”val”. Det är en fruktansvärd konsekvens av att må väldigt dåligt. Precis som att någon inte ”väljer” att dö av andra tillstånd och sjukdomar.
Orygen är en organisation i Australien som arbetar med ungas psykiska hälsa. De har tagit fram en guide, som bearbetats tillsammans med oss i Mind. Guiden innehåller riktlinjer och tips som ger stöd till unga människor i att tryggt kommunicera om självmord online.
Läs mer:

Besök webbsidan Livsviktiga snack med tips och råd och övningar för att lättare kunna prata med barn om hur de mår känslomässigt.

https://www.suicidezero.se/livsviktigasnack/

Via den här länken hittar du info från UMO, om att skada sig själv

UMO, självskada

Att ha en ätstörning påverkar livet väldigt mycket. Du är värd att få hjälp!Via länken nedan kan du kanske få lite info och stöd för att bli av med den.

UMO Ätstörning

EIPS, Emotionell instabil personlighetssyndrom kallades tidigare för IPS, Borderline. DBT Sverige har en guide som kan hjälpa till att öka förståelse och skapa förändring kring familjesituationen

DBT Sverige

Anhörigbehörighet

Sedan 1 juli 2017 behöver du inte längre ha en fullmakt för att kunna företräda en familjemedlem som uppenbart på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Läs om lagen i föräldrabalken(1949:381), kapitel 17

Lider du av stress, utmattningssyndrom och/eller PTSD? Besök sidan för information, forskningsrön, egen-tester mm
Korta mindfulnessövningar med fokus på självmedkänsla, Maria Helander

Våga prata om psykisk ohälsa med Föreningen (H)järnkoll.
hjarnkoll.se

Vad du kan göra för att hantera oro. Se/ladda ner en folder med tips från Region Örebro län

Hantera oro

Är du anhörig till någon med alkoholproblem? Internetbaserat stöd, se länk nedan
anhorigstodet.se 

Kostnadsfri ekonomisk rådgivning i Örebro.
eksam.se

Myndighetssamverkan för rehabilitering mot arbete.
finsamorebrolan.se

På sidan ätstörning.se finns en utbildning för anhöriga till personer med ätstörning. Webbutbildningen STÄRKA är utan kostnad och tar ca 2 timmar

För anhöriga

Vad innebär SIP, Samordnad individuell plan
socialstyrelsen.se

Vill du vara med i en grupp och träffa andra som har en förälder med psykisk sjukdom? Då kan du via Kuling gå in på vägar till stöd för att hitta en grupp i din ort.
Kuling.nu

En ideellt driven hemsida fylld av olika artiklar som handlar om psykisk ohälsa.
1000glada.se

Ger information om regelverk, riktlinjer och rättigheter med mera.
Socialstyrelsen.se

En avdelning för rehabiliteringsteknik inom Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Avsikten är att människor med funktionsnedsättningar skall få bättre förutsättningar genom en mer användvärd teknik, nya designkoncept och nya individnära former för lärande och sökande.
Certec

Tidningen som främst vänder sig till de som arbetar inom sjukvården men kan likväl vara av intresse för andra.
Dagens Medicin

Vad är PTSD?
För alla människor är det obehagligt att uppleva en traumatisk händelse och de flesta som är med om någonting fasansfullt kan må väldigt dåligt efteråt.
Om stressen inte lagt sig efter någon månad efter upplevelsen kan man få ångest, obehag och andra psykiska problem som uppfyller vissa kriterier för diagnosen PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom).

Vad man upplever som/ om man upplever en traumatisk händelse är i högsta grad individuellt

En potentiellt traumatisk händelse brukar beskrivas I fyra olika områden:

Kroppsskada med olika allvarlighetsgrad
Dödsfall med olika allvarlighetsgrad, exponeringstid och grad av uppfattning om fara och död
Vittnesupplevelser med olika mått av emotionell hjälplöshet
Hot mot integriteten, innebärande omöjliga val och kränkningar. Stressbelastningen kan även utlösas av kortvarigt chocktrauma, följt av låg möjlighet till kontroll och en hög grad av ovisshet.

Man kan få posttraumatiska reaktioner på hotfulla upplevelser genom hörsel, syn, lukt och känselintryck.
En omärkbar fara som inte registreras av egna sinnen kan leda till hypelviglans, hypokondri/hälsoångest och andra diffusa ångesttillstånd eller kompliceras med paranoida reaktioner.

Läs mer om PTSD

Professorerna Farde och Halldin är Karolinska Institutets forskargruppsledare inom PET som står för Positron Emission Tomography och är en undersökningsmetod som visar den kemiska ämnesomsättningen och funktionen i organ eller i vävnadselement. Här hittar du några utvalda publikationer.
Lars Farde och Christer Halldins forskargrupp

En enhet för samlad forskning, utbildning och utveckling för psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri samt beroendevård. Enheten är gemensamt inrättad av Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet.

Centrum för psykiatriforskning

Örebro kommuns samlade lista över anhörigstöd. Här finns bland annat information om Anhörigcentrum och dess aktiviteter. Anhörigcentrum, som finns på Tulegatan 8, är en mötesplats för anhöriga som stöder och hjälper en nära släkting eller bekant.

Se en kort film som beskriver verksamheten med anhörigstöd för Örebro Kommun

Film

Anhörigstöd

Vad kan PO, personligt ombud hjälpa till med?

Ett av Örebro kommuns stöd för dem med psykisk funktionsnedsättning. Läs gärna mer om denna verksamhet i våra olika länsdelar på vår (FPS´s) sida om personligt ombud.
Personligt ombud

En kort film som beskriver vad ett Personligt ombud gör

Film om PO

Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser. Vi på föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) är representanter för Schizofreniförbundet inom Örebro län
Schizofreniförbundet

Riksförbundet stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa.
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

En arbetsrehabiliterande verksamhet för de som lever med psykisk ohälsa.
Ett klubbhus för människor som lever med psykisk ohälsa och som inte är aktiva missbrukare. Utifrån gemenskap och meningsfullt arbete vill Fontänhuset genom trygghet och kontinuitet ge sina medlemmar möjlighet att stärka sin självkänsla och utveckla sitt förhållande till samhälle och arbetsliv.
Fontänhuset Örebro

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.
 Autism- och Aspergerförbundet

Föreningen Balans vänder sig till personer som upplevt depression, mani eller växlande perioder. Även närstående kan få information, råd och hjälp.
Riksförbundet Balans

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.

SHEDO

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.
Myndigheten för delaktighet

Activa skapar möjligheter för människor med funktionsnedsättning att finna en väg framåt i arbetslivet.
Stiftelsen Actíva

Här finner du en rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD (tvångssyndrom) och närliggande diagnoser. Förbundet arbetar också för att stödja anhöriga samt sprida kunskap bland allmänhet, vårdgivare med flera.
Svenska OCD-förbundet

Psykiatrikernas vetenskapliga och professionella förening som vill framför allt främja psykiaterkårens utbildning och fortbildning.
Svenska Psykiatriska Föreningen

AHA är en förening som stödjer dig som står nära någon som missbrukar alkohol eller droger.
aha-forening.org

Riksförbundet för social och mental hälsa
rsmh.se

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
shedo.se

Aktuellt om forskning och hjärnan
hjarnfonden.se

Suicid prevention och efterlevandestöd
spes.se

Långsiktig plan och överenskommelse för psykisk hälsa mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
skl.se

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Att vi pratar om det är livsviktigt.
mind.se

Jourhavande medmänniska finns till för dig som behöver någon att tala med, någon som lyssnar. Ring mellan 21-06. Vi svarar alla nätter, hela året om.
jourhavande-medmanniska.se

Svenska Ångestsyndromsällskapet, ger stöd till dig med ångest och till dina närstående.
angest.se

Vad är KBT, Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster.
socialstyrelsen.se

Vad är DBT, Dialektisk beteendeterapi är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende hos personer med emotionellt instabilitet.
socialstyrelsen.se

Tid att leva är en självhjälpsbok som bygger på vetenskapligt beprövade metoder för att hantera stress.
tidattleva.se

Arbetsmiljörelaterad stress och psykisk ohälsa, Arbetsmiljöverket
av.se

Verdandi kämpar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk.
Verandi.se

Föreningen Stjernan är en dagverksamhet för människor med psykiska funktionsnedsättningar.
Stjernanorebro.se

Dyslexiförbundet arbetar för alla med läs-, skriv- och räknesvårigheter.
Dyslexi.org

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers.
Attention.se

RFHL: Rättigheter, Frihet, Hälsa, Likabehandling. För ett samhälle utan social diskriminering.
Rfhl.se

Folkhälsomyndigheten. Utblick folkhälsa erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår att sammanställa och sprida kunskap. Utblick folkhälsa är ett sätt att snabbare sprida redan befintlig kunskap genom sammanfattningar av systematiska eller kartläggande litteraturöversikter. Folkhälsomyndigheten tolkar eller värderar inte resultaten utan återger helt enkelt bara vad den internationella forskningen har kommit fram till.
Folkhalsomyndigheten.se

Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer 18 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.
Psykologiguiden.se