FPS 30 år 2017

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete firade ett trivsamt 30 årsjubileum i Margareta Festvåning på Drottninggatan  i centrala Örebro, onsdagen den 22 november 2017

Ordförande Henry Andersson hälsade de ankomna medlemmarna välkomna
Kassör Karin Byström & Sekreterare Birgit Götlind

     

 

Pampig miljö i paradvåningen där det festats sedan 1962

Birgitta Huuva & Lars-Göran Eriksson

Vacker & stämningsfulla toner. Uppträdande med en härlig repertoar från Eva & Stefan

Miriam Eriksson och Ulla Eriksson, två eldsjälar som varit med från starten

 

Vice ordförande Lars-Göran Eriksson gav en historisk återblick från starten 1987

Birgitta Huuva, John Eriksson & Lars-Göran Eriksson
Även Birgitta Huuva höll ett tal där det framkom att hon som både psykiatriker och anhörig är väl insatt i olika perspektiv av den psykiatriska vården