Anhörigstöd i grupp


FPS har Stöd- och Kamratgrupper för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Där träffas vi med en erfaren ledare från föreningen i cirkelgrupp för att gemensamt hitta strategier för anhörigstöd.

Vi som deltar är bosatta i någon av Örebro läns 12 kommuner och befinner oss i någorlunda liknande situation. Dvs. att du är förälder, syskon, vuxet barn eller kanske en nära vän till en person som lever med betydande psykisk ohälsa och är i behov av din omsorg.
Det spelar ingen roll i vilken länskommun du är bosatt -du är välkommen till gruppen i Örebro oavsett.
Vi brukar bli som en kamratgrupp som stödjer varandra genom att utbyta erfarenheter i tystnadslöfte, lyssna på varandra, ventilera svårigheter, stress och sårbarhet och hitta verktyg och se möjligheter i en trygg och tillåtande gemenskap. Kanske hittar du vänner för livet!

Om du vill skicka en intresseanmälan kan du göra detta till Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS). Märk ditt mejl: ”FPS Stödgrupp”

Trygghet ur Stöd

FPS erbjuder grupp med riktat föräldraskapsstöd

FPS erbjuder stödgrupp för föräldrar med betydande psykisk ohälsa eller NPF som upplever att det generella föräldrastöd som finns inte täcker deras frågor och behov. De har ofta högre krav på sig själva och lever ofta med mindre energi. Det är något som kan vara svårt att få ihop och kräver planering och kunskap om när det är viktigt att ta hjälp från andra. Många vill också ha mer kunskap om hur de kan prata med sina barn om sin situation

Den här gruppen startar i Lindesberg hösten 2022. 6 ggr. Det spelar ingen roll i vilken länskommun du är bosatt -du är välkommen till gruppen i Lindesberg oavsett. Ledare Susanne Karlsson, FPS. Vid intresse av att delta kan du mejla till Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarsson Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS). Märk ditt mejl:”Studiegrupp Trygghet ur stöd”

anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Samtalsgrupp


FPS har Samtalsgrupp med fokus på Dig och Återhämtningsguiden

Återhämtningsguiden är ett Arvfonsprojekt med skriftligt material som är skrivet av Jessica Andersson och Conny Allaskog och bygger på en framtagningsprocess bestående av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, anhöriga, professionella, forskare med flera. Just det här materialet är framtaget för dig som är anhörig till någon som lever med betydande psykisk ohälsa.

Vi får vid fem träffar ta del av materialets berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Samtalsträffarna innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Om du vill skicka en intresseanmälan kan du göra detta till Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS). Märk ditt mejl: ”FPS Samtalsgrupp Återhämtningsguiden”

 

Familjeband – konsten att vara anhörig till någon med EIPS, självskadebeteende, ätstörning…

Anhörigutbildningen Familjeband hålls på DBT-enheten. En Familjebands-termin pågår under hela terminen då man träffas en dag per vecka, 12-16  ggr.

Har du en närstående som är inskriven inom DBT-enheten eller står i kö kan du skicka en intresseanmälan för att gå Familjeband till FPS Anhörigkonsulent: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Familjeband är en certifierad utbildning för anhöriga till personer med emotionellt instabil personlighet typ EIPS/Borderline. Kursen syftar till att få inblick i— och öka den egna förståelsen för den närstående
samt hur man som anhörig bättre tar hand om sig själv. Kursmaterialet är hämtat från DBT-enheten i Örebro
Dialektisk Beteendeterapi och är en terapiform som finns tillgänglig i bl.a. i Region Örebro Län.
DBT=dialektisk beteendeterapi. För mer info om DBT-enheten och DBT-behandling, klicka här för att få mer information.

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS),  har stor kunskap om hur det är att vara anhörig till en person med psykossjukdom och neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF), självskadebeteende och ätstörning. Vi har också mycket stor kunskap kring hur det är att vara anhörig till personer med diagnosen EIPS, Emotionell Instabil PersonlighetsSyndrom, det som tidigare kallades för BPS/Borderline PersonlighetsStörning. Vår anhörigkonsulent stödjer ett flertal anhöriga som lever med personer som har EIPS och / eller ätstörning/självskadebeteende.  DBT-enheten och FPS hjälps åt att på olika sätt möta och stödja dessa anhöriga i Örebro län.

För att komma i kontakt med FPS anhörigkonsulent eller familjebandsinstruktör som har stor personlig erfarenhet kring EIPS kan du mejla till:
anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Vi på FPS arbetar ständigt på olika sätt för att sprida kunskap för psykisk hälsa

Besök vår Facebooksida och håll koll på vår Evenemangskalender. Där finner du information om nya rön, tips på evenemang, stödgrupper, gratis föreläsningar och Må-Bra-Dagar som vi eller andra anordnar för psykisk hälsa.

Väl mött!

Facebook.com/@orebrofps