Anhörigstöd i grupp


ALLA SAMTAL ÄR VIKTIGA

FPS har Samtalsträffar för anhörigföreningens medlemmar tillsammans med en eller fler erfarna samtalsledare från föreningen. Oftast första onsdagen i månaden. Kvällstid. (Obs föranmälan!)

Du finner mer information i vår Evenemangskalender. Sök på Facebook @orebrofps

https://sv-se.facebook.com/orebrofps

Vi som deltar är anhöriga till närstående som lever med betydande psykisk ohälsa och eftersom FPS är en länsförening är vi alla bosatta i någon av Örebro läns 12 kommuner och befinner oss i någorlunda liknande situation. Dvs. att vi är förälder, syskon, sammanboende, vuxet barn eller kanske en nära vän till en person som lever med betydande psykisk ohälsa och är i behov av din eller vårdens omsorg.
Det spelar ingen roll i vilken av våra 12 länskommuner du är bosatt -du är välkommen till gruppen som vi valt att förlägga på centralorten för länet och där vårt föreningskansli ligger: Mellringe i Örebro.

Det ser lite olika ut för varje träff men vi brukar bli som en eller ibland flera kamratgrupper som stödjer varandra genom att utbyta erfarenheter i tystnadslöfte, lyssna på varandra, ventilera svårigheter, stress och sårbarhet och hitta verktyg och se möjligheter i en trygg och tillåtande gemenskap. Ibland har vi ett särkilt tema -ibland inte. Ibland bjuder vi in föreläsare och det har även hänt att vi ser en film tillsammans. Det centrala är gemenskapen i tillåtande atmosfär – Här kan du hitta vänner för livet!

Är du medlem och vill anmäla dig till någon av dessa träffar kan du mejla till nedanstående adress

Om du INTE är föreningsmedlem men vill bli det så fyller du i en medlemsansökan på vår hemsidesflik: www.psykiatrisktsamarbete.se/bli-medlem 

Om du vill skicka en intresseanmälan kan du göra detta till Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS). Märk ditt mejl: ”Alla samtal är viktiga

Familjeband – konsten att vara anhörig till någon med EIPS, självskadebeteende, ätstörning…

Anhörigutbildningen Familjeband hålls på DBT-enheten. En Familjebands-termin pågår under hela terminen då man träffas en dag per vecka, 12-16  ggr.

Familjeband är en certifierad utbildning för anhöriga till personer med emotionellt instabil personlighet typ EIPS/Borderline. Kursen vänder sig till den som har en närstående som är inskriven inom DBT-enheten eller står i kö där. Den syftar till att få inblick i— och öka den egna förståelsen för den närstående
samt hur man som anhörig bättre tar hand om sig själv. Kursmaterialet är hämtat från DBT-enheten i Örebro
Dialektisk Beteendeterapi och är en terapiform som finns tillgänglig i bl.a. i Region Örebro Län.
DBT=dialektisk beteendeterapi. För mer info om DBT-enheten och DBT-behandling, klicka här för att få mer information.

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS),  har stor kunskap om hur det är att vara anhörig till en person med psykossjukdom och neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF), självskadebeteende och ätstörning. Vi har också mycket stor kunskap kring hur det är att vara anhörig till personer med diagnosen EIPS, Emotionell Instabil PersonlighetsSyndrom, det som tidigare kallades för BPS/Borderline PersonlighetsStörning. Vår anhörigkonsulent stödjer ett flertal anhöriga som lever med personer som har EIPS och / eller ätstörning/självskadebeteende.  DBT-enheten och FPS hjälps åt att på olika sätt möta och stödja dessa anhöriga i Örebro län.

För att komma i kontakt med FPS anhörigkonsulent eller familjebandsinstruktör som har stor personlig erfarenhet kring EIPS kan du mejla till:
anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Vi på FPS arbetar ständigt på olika sätt för att sprida kunskap för psykisk hälsa

Besök vår Facebooksida och håll koll på vår Evenemangskalender. Där finner du information om nya rön, tips på evenemang, stödgrupper, gratis föreläsningar och Må-Bra-Dagar som vi eller andra anordnar för psykisk hälsa.

Väl mött!

Facebook.com/@orebrofps