Anhörigutbildningen – VAR VARSAM MOT DIG SJÄLV©

Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson har utvecklat en utbildning för anhöriga till personer med betydande psykisk ohälsa som fått namnet ”Var Varsam mot dig själv”.

Det är en ganska omfattande kurs som innefattar 21 studietimmar (á 45 min)+ hemuppgifter att träna på i sin egen vardag mellan träffarna.  En kurs per år ges på de Allmänpsykiatriska öppenvårdsenheterna i Hallsberg och Örebro under hösten och Lindesberg och Karlskoga på vårterminen.

Var varsam mot dig själv anordnas av Birgitta Gunnarsson, Anhörigkonsulent för psykisk hälsa i ett hälsofrämjande samarbete mellan område Psykiatri, Region Örebro län och Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS)

Målgrupp: Anhöriga som stödjer en närstående som lever med betydande psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation

Kostnad: Tack vare samverkan för förebyggande anhörigstöd mellan Allmänpsykiatrisk Öppenvård, Region Örebro län och anhörigföreningen FPS erbjuds denna kurs kostnadsfritt.

Det är viktigt att deltagarna prioriterar alla sex kurstillfällen då modulerna bygger på varandra. OBS begränsat antal platser i grupperna

Stödidé: Den anhörige får info om teorier och forskning, uppslag och idéer kring att före- bygga stress, hitta strategier för medveten närvaro i relationer och vara varsam mot sig själv. Sex organiserade utbildningstillfällen där medverkan ger den anhörige möjlighet att prioritera sig själv och dessutom tillfällen för ett socialt umgänge med andra i liknande situation

Mål: Förebygga egen psykisk ohälsa genom att fokusera på existensiell hälsa, självmedkänsla och resiliens.

Utbildningen ges 21 studietimmar fördelat på 6 torsdagar kl 17:00 – ca 20:00

Träff 1: Introduktion, presentation. Inventering av min situation, att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation (npf).

Träff 2: Anhörigstöd barn, syskon & vuxna. Medberoende. Hitta din inre trygghet. Självmedkänsla.

Träff 3: Stress & återhämtning/resiliens. Kasam. Mindfulness.

Träff 4: Stress och Sårbarhetsmodellen. Att förstå mina känslor

Träff 5: Relationer. Validering och mentalisering.

Träff 6: Självmedkänsla, Psykologisk Flexibilitet, Avslutning med utvärdering och kursintyg.

 

ANHÖRIGSTÖD PÅ UPPDRAG AV REGION ÖREBRO LÄN FÖR PSYKISK HÄLSA I HELA LÄNET