Bli medlem!


Varmt välkommen till oss som medlem!

Du kan vara stödmedlem utan krav på engagemang eller aktiv medlem som vurmar för särskilda frågor -det väljer du så klart själv! Meddela oss i anmälningsfältet nedan.

Medlemsavgiften är nu 150 kronor som du betalar in direkt på vårt konto med bankgiro 5570-4571. (Vill du istället ha en inbetalningsavi/faktura hemskickad så meddelar du oss detta i anmälningsfältet nedan, så skickar vi den hem till dig via post). Självfallet kan du även betala via Swish: 1232963726. Vill du använda vår QR-kod finner du den längre ned på denna sida.

Ditt medlemskap ger oss ytterligare styrka och inflytande att kunna påverka attityder, bemötande, den psykiatriska vården och stöttning till anhöriga. Ditt medlemskap innebär också att vi blir fler som kan påverka myndigheter för att få en bättre vård för de drabbade. Här finner du andra som lever i ungefär samma situation som du kanske gör. Föreningen erbjuder Stödgrupper för anhöriga några gånger per år. FPS har, med verksamhetsstöd från Region Örebro Län en anställd Anhörigkonsulent som stödjer anhöriga till personer med psykiatriskt tillstånd/diagnos (mer info finns under webbsidesfliken ”Vår Anhörigkonsulent”). Som medlem har du möjlighet att kostnadsfritt boka rådgivning av jurist och psykolog och du får fyra nummer av tidningen Empati. Du får FPS lokala föreningsbrev med information om aktiviteter som t.ex. anhörigträffar, samtalsgrupper, föreläsningar, forskning och annan information.

Vill du ladda ner FPS Föreningsfolder, klicka här:

FPS_folder (pdf)

Tillsammans är vi starka!


Bli medlem och stöd Psykiatriskt Samarbete

  • Medlemsavgift Psykiatriskt Samarbete: 150 kr/år per person eller vårdavdelning och betalas in via bankgiro 5570-4571 eller via Swish-nummer 1232963726, använd gärna QR-koden nedan i Swish-appen. Glöm ej ange ditt namn och adress!
 

Verifikation:

Föreningens Swish-nummer för medlemsavgift: 1232963726, använd gärna QR-koden ovan i Swish-appen.

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG

  • Ange 150 kr eller valfritt  belopp under ”Belopp”.
  • Ange ditt fullständiga namn under ”Meddelande”.
  • Bank-ID är en personlig säkerhetstjänst som aldrig ska lämnas ut till någon.
  • Banken ringer aldrig sina kunder för att få dem att genomföra transaktioner på detta sätt.
  • Swish-överföringar sker inte heller på bankens uppmaning.

FPS i Örebro län – Integritetspolicy

I FPS använder och skyddar vi dina personuppgifter på följande sätt:
Ansvarig för hantering av personuppgifter
FPS, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete, Örebro Län
Organisationsnummer: 6875001-6191
Mellringevägen 120 b
703 53 Örebro

Uppdras av styrelsen för FPS att personuppgiftshanteringen efterföljs enligt förteckning över personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (Generel Data Protection Regulation) 2016/679.
Uppgifter som du lämnar och vi samlar in när Du blir föreningsmedlem hos oss är av sådan art att de utgör eller kan utgöra personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR 2019/679

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knuten till dig som person. Personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till dig som person är personuppgift.

Användning och lagrande av personuppgifter
Vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i anledningar kring ditt medlemskap, skicka information om vår verksamhet och skicka fakturor för medlemsavgift.
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som du är medlem i föreningen. Aktuella papperskopior sparas och förvaras inlåsta och digitala dokument och personuppgifter sparas i lösenordskyddade datorer. Dock längst i 1 månad efter Du sagt upp ditt medlemskap. Sedan raderas och strimlas alla dina personuppgifter och dokument. Alla dina personuppgifter och dokument hanteras med sekretess och säljs eller delas aldrig vidare förutom till Schizofreni förbundet då du som medlem hos FPS även blir medlem i Schizofreniförbundet.

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
Säkerhetsåtgärd vid behandling av personuppgifter för datorer och programvaror
Alla våra datorer har uppdaterat antivirusprogram. Program och programvaror är lösenordskyddade. Vi använder oss inte av nätverk mellan företagets datorer.
E-post, hemadress och telefonnummer
Genom att uppge din e-postadress, hemadress och telefonnummer vid registrering av dig som medlem hos oss godkänner du att vi kontaktar dig via dessa.

Personuppgiftsincident
Om vi råkar ut för en personuppgiftsincident så rapporteras detta omedelbart till datainspektionen.
Om du vill avregistrera dig
Om du av någon anledning inte vill att vi kontaktar dig under den tid som vi lagrar dina personuppgifter kontaktar Du kassören via telefon, brev eller muntligen. Vi tar då bort alla dina personuppgifter hos oss.
Om cookies: Cookies är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att förbättra de webbplatser användaren besöker. De används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen. Enligt denna nya lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera om att vår webbplats www.psykiatrisktsamarbete.se , använder cookies.
Din webbläsare ger en möjlighet att stänga av lagringen av cookies på din dator. Men det finns då en risk för att vissa av tjänsterna på webbplatsen slutar att fungera.
Dina rättigheter
Du har rätt att få veta hur dina personuppgifter förvaras. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du äger rätten att bestämma över dina personuppgifter därför tar vi alltid bort allt om du så begär detta, annars sparas dina personuppgifter under tiden för ditt medlemskap.

Vid frågor kontakta vice ordförande Henry Andersson, info@psykiatrisktsamarbete.se