Stödfonden


FPS stödfond används för att ge psykiskt funktionsnedsatta i Örebro län en ökad livskvalitet. Till dig som vill skänka ett bidrag för att stödja,  kontakta vår kassör.

Ulrica Wallenlöv
E-post: ulricawallenlov@gmail.com

Ett bidrag/donation sätts in på bankgiro 5570-4571.
Ange ”FPS Stödfond” som meddelande vid inbetalningen!

Tack för din gåva!