Rehabiliteringsstöd


FPS driver sedan mitten av nittiotalet även rehabiliteringsverksamheten Steget i Örebro. Bostäder med integrerad service enligt SoL med bidrag från Region Örebro Län och Örebro kommun. Målet är att rehabilitera deltagarna till ett mer självständigt liv.​

FPS är även en av initiativtagarna till Fontänhuset i Örebro, arbetsträning och rehabilitering för människor som lever med psykisk ohälsa. Utifrån gemenskap och meningsfullt arbete vill Fontänhuset, genom trygghet och kontinuitet, ge medlemmarna möjlighet att stärka sin självkänsla och utveckla sitt förhållande till samhälle och arbetsliv.

Annan hjälp och stöttning som FPS är engagerade i är ett så kallat Personligt Ombud. Ett stöd för dem med psykisk funktionsnedsättning. De arbetar fristående från myndigheter på personens uppdrag och är till för personer över 18 år boende i Örebro kommun och som har eller riskerar att få långvarig psykisk funktionsnedsättning och som upplever att de inte får den hjälp de behöver.

Att anlita Personligt Ombud kostar inget för personen och ombuden har tystnadsplikt.

Personen kan få hjälp med:

  • råd och stöd
  • att undersöka sitt behov av vård
  • att samordna sin hjälp
  • kontakt med olika myndigheter
  • att få den vård och service personen har rätt till.

Örebro kommun jobbar här i samverkan med Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS), Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Attention och Stjernan.

Personligt Ombud finns i alla länsdelar, gå in på vår flik för Personligt Ombud så hittar du mer information.

FPS är en av medlemsorganisationerna i det regionala nätverket för NSPH i Örebro län. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs för samhällets utveckling i vården, stödet och behandlingen. Vi arbetar tillsammans med varandra och i olika nätverk för att förebygga psykisk ohälsa på olika sätt. Se mer information om NSPH under fliken ”NSPH

Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa

  • en inspirationsskrift om hur en sundare livsstil bidrar till psykisk hälsa

NSPH´s inspirationsskrift ”Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa” tar upp möjliga vägar till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa, med konkreta exempel och berättelser från verkligheten. Ursprungligen ett konferensmaterial har den nu blivit det mest efterfrågade skriften som vi sänder ut till verksamheter över hela Sverige.

Du kan ladda ner Broschyren här

Anhörigkonsulent

FPS har också med finansiering från Region Örebro Län,  en anställd Anhörigkonsulent.  Hon möter anhörigas behov av stöd på individnivå genom handledningssamtal, enskilt eller för hela familjen.

Under rubrikfliken ”Vår Anhörigkonsulent” finner du mer information och kontaktuppgifter

Man behöver inte vara medlem i Föreningen för Psykiatriskt Samarbete för att få anhörigstöd från Anhörigkonsulenten.

Se även information under vår flik:  Anhörigstöd i grupp

Föreningsfolder för utskrift

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS) har en föreningsfolder som du kan skriva ut.

Du kan också ladda ner kontaktuppgifter till Anhörigkonsulenten här: