Lästips

Kontakta vår anhörigkonsulent om du vill ha flera lästips.


Återhämtningsguiden

Om du har en närstående som mår dåligt kan du beställa Återhämtningsguiden utan kostnad –  Den riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning.  Kanske kan det vara ett bra sätt att du som anhörig går igenom boken tillsammans med din närstående?

Den är uppdelad i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, vart en kan söka stöd, samt vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion kring vad en kan göra för att må bättre.

Via nedanstående länk kan du beställa Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt. Fyll i uppgifterna, så skickas försändelsen kostnadsfritt till dig. Om du beställer som privatperson kan du skriva ”privat” under organisation/verksamhet. Återhämtningsguiden så klart också att ladda ner utan kostnad till din smartphone som App.

För dig som är anhörig

Återhämtningstiden finns också för dig som är anhörig. Den kan beställas på samma sida och heter: Återhämtningsguiden för dig som står nära någon som mår dåligt

Beställ här

Lästips för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Arvfondsprojektet som resulterat i boken ”Från anhörig till anhörig – i nöd och lust

Att vara anhörig till ung eller vuxen, partner, barn, syskon eller förälder med psykisk ohälsa kan se väldigt olika ut. Den här publikationen från Bräcke Diakoni är väl mest avsedd att finnas för äldre par vars partner blir drabbad av sjukdom men vi på FPS tycker att det här generellt finns massor av viktiga reflektioner, beskrivningar av upplevelser och känslor tillika tips som kan hjälpa i en del anhörigsituationer.

Klicka här för att läsa på webben eller ladda hem publikationen

Vidare vill vi ge följande boktips:

Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar
Lennart Lundin m.fl. Studentlitteratur AB, 2012
Boken ger kunskaper och praktisk handledning i hur man kan bistå, bemöta och stödja individen i det dagliga livet. I boken beskrivs flera innovativa sätt att i vardagen träna och kompensera vid funktionsnedsättningar.

Jag vet inte var psykoser kommer ifrån, Pebbles Karlsson Ambrose
Ordberoende Förlag, 2012
Det börjar med ett mord och därefter tar författaren med dig på en gripande biografisk resa i en nybliven mammas vardag. En eskalerande tillvaro som blandas av dagishämtningar och psykoser och där skillnaden mellan verklighet och vanföreställningar blir allt svårare att förhålla sig till.

Hur jag dog (och fick klart för mig hur allting hänger ihop)
Nicklas Ekdal, 2016
En solig försommarkväll 2011 krockar journalisten och författaren NIklas Ekdal med en motspelare på fotbollsplanen. När han vaknar upp tål han varken ljus eller ljud. Livet blir ett mörker och hösten 2012 står han inte längre ut. Hur jag dog är en omskakande och kompromisslös skildring av ett självmordsförsök och vägen tillbaka till livet.

Hjälpmedelsboken – psykiska funktionsnedsättningar, Gunilla Gerland
Pavus Utbildning, 2011
I boken ges praktiska tips för unga och vuxna med ADHD, Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar. Vad fungerar i vardagen? Hur kan livet underlättas?

Det var inte mitt fel – om konsten att ta ansvar, Ann Heberlein, Ponto Pocket, 2010
En bok om svensk oförmåga att ta ansvar. Författaren är teologie doktor i etik och är även verksam som kulturskribent, debattör och föreläsare.

Tvång- En guide för dig som anhörig
Anncatrine Noreliusson, 2022
I boken kan du läsa om hur tvång kan se ut, hur du som anhörig ska förhålla dig till tvången och vad det finns hjälp och stöd både för dig och din närstående

Lyckoformeln – vad vetenskapen kan lära oss om lycka
Stefan Klein, Natur och Kultur, 2008
I boken redogörs bland annat för hur dopaminet i hjärnan är involverat i vår psykiska hälsa. Bland annat får dopaminet människan att känna förväntan, lust, styr vakenhet, inlärningsförmåga och fantasi med mera. Samtidigt kan en brist på dopamin innebära att vi blir initiativlösa. Boken berör även hur neuroleptika ”stänger” receptorerna som reglerar dopaminnivån i hjärnan och hur detta påverkar människan.

På bekostnad av mig – om att ha barn med någon med psykisk ohälsa
Rebecka Allansson, Ida Ivarsson
Institutionen för psykologi, Lunds universitet, 2012
Denna uppsats handlar om personer som delar föräldraskap med en person som är drabbad av psykisk ohälsa (uppsatsen berör personer med bipolär sjukdom).

Underbara ADHD, Georgios Karpathakis 2017
Att leva med adhd påverkar allt i livet – men är inte en sjukdom. Det är en funktionsnedsättning som innebär många utmaningar – men som också kan vara en styrka som vissa kallar funktionsförmån. Hundratusentals svenskar lever med adhd men få talar öppet om sin diagnos, och kan därmed inte dela med sig av sina erfarenheter.

Känslostormar, Emotionell instabilitet och hjärnan, Predrag Petrovic 2015

Här skriver forskaren och läkaren Petrivic hur växlingar mellan extrema känslolägen kan studeras genom modern hjärnforskning. Boken berättar om kunskap och hopp för hur man bättre kan hjälpa dem som har problem med känslostormar

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom
Diana Lorenz 2012
Boken Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom innehåller många exempel på konkreta lösningar för att skapa bättre balans i vardagen samt strategier för att förebygga och hantera stress och oro.

PTSD : en handbok för Dig som drabbats av psykisk traumatisering som barn eller vuxen
Anna Gerge & Kristina Lander 2012
De erfarna psykoterapeuterna Anna Gerge och Kristina Lander beskriver i denna viktiga bok vad psykisk traumatisering är. Boken kan läsas av yrkesverksamma behandlare men vänder sig i första hand till vanliga människor som varit med om något svårt.

Att tämja en vulkan : om emotionell instabilitet och självskadebeteende
Kent-Inge Perseius, 2012
Boken behandlar vad emotionell instabilitet är, problem som tillståndet kan föra med sig och vad man kan göra åt dem. Boken är i första hand framtagen för personal inom psykiatri, socialtjänst, skolhälsovård och på behandlingshem men kan även läsas av de drabbade själva och deras anhöriga.

Jag vill inte leva, Ludmilla Rosengren

Ungdomar mår allt sämre och självmordsförsöken ökar i de yngsta åldrarna. Självmord är fortfarande tabu och väcker skam- och skuldkänslor för de som har sådana tankar. Det här är boken för dig som tappat lusten att leva, enligt författaren

Att lära sig leva med bipolär sjukdom. En guide.
Bristol-Myers Sqibb Company och Otsuka Pharmaceutical europé Ltd i samarbete med medlemmarna i redaktionsgruppen och Styrkommittén för EUFAMI, 2012.
Denna guide är framtagen av EUFAMI, en europeisk paraplyorganisation för familjer till personer med bipolär sjukdom, i samarbete med två läkemedelsföretag. Det är en mycket lättillgänglig bok som innehåller fakta rörande bipolär sjukdom, konkreta råd om att leva med sjukdomen, behandling – såväl medicinsk som terapi och självhjälp-, utbildning för anhöriga samt hur man kan komma vidare alternativt ge stöd som anhörig.

Tvångssyndrom/OCD : nycklar på bordet, Susanne Bejerot,  2011
I boken beskrivs vad tvångssyndrom/OCD (obsessive-compulsive disorder) är, varför man drabbas, hur problemet kan se ut och hur det vidmakthålls. Både den kloka doktorns ”goda råd” och ingående beskrivningar av psykologiska och biologiska modeller bidrar till förståelsen för sjukdomens natur, allt i en och samma bok.

Himmel, helvete och allt däremellan. En bok om känslor, Anna Kåver 2009

En viktig bok för dig som vill lära dig mer om känslor, att förstå dig själv och andra, hur man kan hantera sina känslor och tips på att öka sin självacceptans

Livskoden enligt hjärnan, Lena Skogholm 2021. En handbok i hur man bygger hjärnmuskler, laddar dig med energi, ger livsglädje och airbag mot stress

Handbok för oglada, Lars ström och Per Carlbring KBT-akademin 2016. en handbok där man förklarar vetenskapligt förankrade metoder för ökad glädje och livskvalitet

Sluta älta och grubbla, Olle Wadström, psykolog. ”Sluta älta och grubbla – lättare gjort med kognitiv beteendeterapi” 2017. Oro och ältande är som en tennismatch mellan varningshjärnan som hittar hot och faror (olusttankar) och logiska hjärnan som försöker hitta lösningar, förklaringar, utvägar (tröstetankar) trots att inga finns. Författaren tar upp problematiken i ett beteendeterapeutiskt perspektiv. Den börjar dock med att ställa alla föreställningar på ända…

Time out, konsten att få gott om tid, 2022. Micke Darmell, föreläsare och författare, skriver i sin bok om såväl digitala som analoga tidstjuvar. Utifrån ny forskning visar han också hur våra liv har förändrats under senare år och hur mantrat effektivisering faktiskt ofta tycks leda till motsatsen. Med en fin personlig ton och glimten i ögat förklarar han vad i livet det egentligen är som skapar verkligt värde för oss människor.

Boken innehåller tänkvärda och inspirerande övningar och reflektionsfrågor som ger insikt och kunskap och hjälper dig att reflektera över din egen tid.

Livet måste ha en mening, Viktor E Frankl 1946

Vad är det som gör att vissa människor kan utstå svårigheter där andra dukar under? Vilka är de faktorer som inverkar på en människas förmåsa att klara olika kriser? Den österrikiska professorn och psykiatrikern Frankl överlevde tre år i koncentrationsläger under andra världskriget. I boken berättar han om sina erfarenheter och sina teorier som än idag är högaktuella inom existensiell psykologi.