Mindfulnessprogram


Här kan du som anhörig och stöttar/hjälper närstående i psykisk ohälsa köpa ett nätbaserat stöd i Mindfulness som är framforskat och skräddarsytt för just anhöriga

Mindfulnessprogrammet som man köper för eget bruk är framtaget i ett samarbete mellan Lunds universitet och Mindfulcenter. Projektledare för forskningsstudien som genomförts med programmet är Sigrid Stjernswärd. sigrid.stjernsward@med.lu.se

Programmet hittar du enkelt på: mindfulnesscenter.se


Att vara nära och hjälpa en person med psykisk och/eller fysisk ohälsa kan innebära utmaningar i vardagen. Anhöriga kan behöva ett eget stöd för att själva orka hantera en påfrestande livssituation.

Det här är en e-kurs i mindfulness som är avsett att fungera som ett eget stöd för anhöriga till personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa. 

Hur fungerar då programmet?

Det enda du behöver göra är att ta en paus i cirka 10 minuter en till två gånger per dag för att göra dina övningar i mindfulness eller medveten närvaro.

Du kommer att bli vägledd genom en serie övningar och meditationer medan du sitter vid datorn eller använder din smartphone. Du behöver ingen särskild utrustning och inte heller några förkunskaper – bara en villighet att pröva att göra övningarna och lära dig av dina erfarenheter steg för steg. Du kommer också att få en serie med ”övningar för medveten närvaro i ditt dagliga liv” att göra varje dag.

Det är enkla övningar som hjälper dig att hantera din energi och uthållighet med större balans och lätthet och att vara mera vaken och närvarande i allt det som händer i ditt dagliga liv.

Mindfulnessträningen i det här programmet kommer att hjälpa dig att känna att du har mera kontroll över ditt liv i stället för att känna dig som ett offer för omständigheterna, och den hjälper dig också att föra in mera färg och glädje i dina upplevelser. För mer praktisk information om själva programmet se: mindfulnesscenter.se

Hur går träningen till?
Mindfulness kan man träna på egen hand genom de självinstruerande program som vi har utvecklat. Mindfulness för närstående är ett program som innehåller 8 steg/teman. Träningen sker 2 gånger per dag ca 10 minuter varje gång.

Träningsprogrammet innehåller
Stresstest och Mindfulnesstest som du kan välja att genomföra innan och efter programmet. Programmet innehåller också en uppsättning dokument som hjälper dig till mer kunskap kring dig själv.

Mindfulnessövningar:
Kroppsscanning, Andningsankare, Medvetna rörelser, Vänlighet strömmar in, Välbehagets skatter, Vänligt förhållningssätt till dig själv, Vänligt förhållningssätt till andra

Vardagsövningar exempel:
Andningen medan du rör dig, Balansen i vardagen, Hållbar rytm i ditt vardagsliv

Du kan under hela programmet följa din träning. Det finns möjlighet att skriva dagbok och välja olika intentioner med träningen.

Pris
Pröva gratis 14 dagar. Mindfulness för närstående, är just nu gratis de första 14 dagarna och kostar sedan 420 kronor per år (=35kr/mnd)
Efter genomgånget program har du kvar det och kan repetera de övningar du vill. Det finns ingen begränsning i tid.