Styrelse för länet och norra länsdelen

Du är alltid välkommen att vända dig till någon av oss med dina funderingar: info@psykiatrisktsamarbete.se

  • Ordförande Henry Andersson
   0730 32 30 77
   info@psykiatrisktsamarbete.se
  • Vice ordförande Lars-Göran Eriksson
   0705 66 43 00
   lago.eriksson@gmail.com
  • Sekreterare Sofia Wange
   0763 09 52 32
   sofia.wange@regionorebrolan.se
  • Protokollförare Birgit Götlind
   0702 09 87 71
   birgitgotlind@gmail.com
  • Kassör Ulrica Wallenlöv
   0728 57 67 38
   ekonomi@psykiatrisktsamarbete.se
  • Ledamot Lisbeth Fohlström
   0708 74 77 58
   lisbethfohlstrom@hotmail.com
  • Suppleant John Eriksson
   0705 37 08 73
   johneson@telia.com
  • Suppleant Ami Pettersson
   0731 54 47 71
   ami.pettersson@gmail.com
  • Suppleant Eva Högman
   0733 760195
   evahogis@hotmail.com
  • Internt för Styrelsen i FPS
   • Adjungerad Birgitta Gunnarson, Anhörigkonsulent FPS, och nätverkssamordnare NSPH Örebro län 0703 204814 anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se
   • Sakkunnig-råd Birgitta Huuva, Regional samordnare för suicidprevention i Region Örebro Län (f.d områdeschef för Psykiatrin, Region Örebro Län). 019 602 72 66   birgitta.johansson-huuva@regionorebrolan.se
   • Sakkunnig-råd Johan Andreen, Specialist och f.d överläkare inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, bio-psyko-socialt inriktad samt Huvudinstruktör inom MHFA Sverige. 0370 125 19  johan.andreen@ki.se