Styrelse för länet och norra länsdelen

Du är alltid välkommen att vända dig till någon av oss med dina funderingar: info@psykiatrisktsamarbete.se

  • Ordförande Henry Andersson
   0730 32 30 77
   info@psykiatrisktsamarbete.se
  • Vice ordförande Lars-Göran Eriksson
   0705 66 43 00
   lago.eriksson@gmail.com
  • Sekreterare Sofia Wange
   0763 09 52 32
   sofia.wange@regionorebrolan.se
  • Kassör Karin Byström
   0730 44 95 02
   karin.lbystrom@telia.com eller ekonomi@psykiatrisktsamarbete.se
  • Ledamot Åsa Liljeqvist
   0706 78 88 41
   asa.tivander@gmail.com
  • Ledamot Lisbeth Fohlström
   0708 74 77 58
   lisbethfohlstrom@hotmail.com
  • Ledamot Johan Stenkvist
   0730 44 28 70
   johan.stenkvist@gmail.com
  • Suppleant John Eriksson
   0705 37 08 73
   johneson@telia.com
  • Suppleant Ami Pettersson
   0731 54 47 71
   ami.pettersson@gmail.com
  • Suppleant Eva Högman
   0733 760195
   evahogis@hotmail.com
  • Internt Expertråd för Styrelsen i FPS
   • Adjungerad Birgitta Gunnarson, Anhörigkonsulent FPS, och nätverkssamordnare NSPH Örebro län tel: 0703 204814  e-post: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se
   • Sakkunnig-råd Birgitta Huuva, f.d Psykiatrichef samt Regional samordnare för suicidprevention i Region Örebro Län tel: 0706 25 07 52  e-post: birgitta.johansson-huuva@regionorebrolan.se
   • Sakkunnig-råd Johan Andreen, Specialist och f.d överläkare inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, bio-psyko-socialt inriktad samt Huvudinstruktör inom MHFA Sverige. tel: 0370 125 19.  e-post: johan.andreen@ki.se