Personligt Ombud


Personligt Ombud är ett stöd för dem med psykisk funktionsnedsättning. De arbetar fristående från myndigheter på personens uppdrag och är till för personer över 18 år boende i Örebro kommun och som har eller riskerar att få långvarig psykisk funktionsnedsättning och som upplever att de inte får den hjälp de behöver.

Att anlita Personligt Ombud kostar inget för personen och ombuden har tystnadsplikt.

Personen kan få hjälp med:

  • råd och stöd
  • att undersöka sitt behov av vård
  • att samordna sin hjälp
  • kontakt med olika myndigheter
  • att få den vård och service personen har rätt till.

Örebro kommun jobbar i samverkan med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete, Attention och Stjernan.

Mer information:
Klicka här för att komma vidare till Örebro kommuns sida om Personligt Ombud