Personligt Ombud


Personligt ombud finns i  alla länsdelar, läs nedan och hitta Personligt Ombud som arbetar i just din kommun

Örebro

Personligt Ombud är ett stöd för dem med psykisk funktionsnedsättning. De arbetar fristående från myndigheter på personens uppdrag och är till för personer över 18 år boende i Örebro kommun och som har eller riskerar att få långvarig psykisk funktionsnedsättning och som upplever att de inte får den hjälp de behöver.

Att anlita Personligt Ombud kostar inget för personen och ombuden har tystnadsplikt.

Personen kan få hjälp med:

 • råd och stöd
 • att undersöka sitt behov av vård
 • att samordna sin hjälp
 • kontakt med olika myndigheter
 • att få den vård och service personen har rätt till.

Örebro kommun jobbar i samverkan med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete, Attention och Stjernan.

Mer information:
Klicka här för att komma vidare till Örebro kommuns sida om Personligt Ombud

Personligt Ombud Södra länsdelen, Kumla, Lekeberg, Hallsberg och Askersund

Ibland kan det vara skönt att ha någon på sin s​ida, då kan ett personligt ombud vara ett stöd. De personliga ombuden vänder sig till dig med ett varaktigt och omfattande psykisk sjukdomshistoria som upplever att du inte får den hjälp du behöver och är i behov av stöd, service och boende.​ Personliga ombud arbetar fristående från myndigheter på ditt uppdrag.

Detta kan personligt ombud hjälpa dig med:

 • Ge råd och stöd
 • Hjälpa till med kontakter med olika myndigheter
 • Se till att du får del av den vård och service som du har rätt till

Du kontaktar någon av ombuden och bestämmer en tid för träff. Det är viktigt att det är din egen önskan att söka personligt stöd men du kan även be någon annan kontakta ombuden.

Ditt personliga ombud och du gör tillsammans upp en handlingsplan utifrån ditt eget behov av hjälp och stöd. Det är du själv som bestämmer vad som ska göras. När uppdraget är slutfört avslutas kontakten. Du kan söka hjälpen och stöd ytterligare om behov finns. Denna service är kostnadsfri.

Kontakt:

Telefon:  019-58 04 47

Besöksadress:

Trädgårdsgatan 15

692 30  Kumla

För mer information:

Klicka här för mer information om Personligt Ombud i Södra länsdelen

Personligt Ombud Västra länsdelen, Karlskoga, Degerfors

Personligt ombud är ett kostnadsfritt och från myndigheterna fristående stöd för psykiskt funktionshindrade. Vi som arbetar som personligt ombud har tystnadsplikt.

Personer över 18 år i Degerfors och Karlskoga kommuner med omfattande psykiska funktionshinder som upplever att de inte får den hjälp de behöver.
Vi arbetar på uppdrag av den enskilde. Vi verkar för att varje individ ska få del av de insatser i form av stöd, service och vård som hon/han behöver och har rätt till. Våra insatser är att ge råd och stöd, hjälpa till i kontakt med olika myndigheter, se till att den enskilde får del av den vård och service hon/han önskar och har rätt till samt se till att samordning av insatser sker.
Våra insatser:

 • ge råd och stöd
 • hjälpa till i kontakt med olika myndigheter
 • se till att den enskilde får del av den vård och service hon/han önskar och har rätt till
 • se till att samordning av insatser sker.

Hur arbetar personligt ombud?
Du kontaktar oss själv eller med hjälp av någon annan och vi kommer överens om tid och plats för ett första möte. Vi träffas sedan för att lära känna varandra och upprätta en gemensam arbetsplan med dina önskemål i fokus. Efter det arbetar vi tillsammans för att uppnå dina önskemål. Personligt ombud är en tidsbegränsad insats, vilket innebär att när uppdraget är slutfört avslutas kontakten. Du kan givetvis söka vår hjälp igen med ett nytt uppdrag.

Kontakt:
personliga.ombud@karlskoga.se
Tel: 0586-420 20

Besöksadress:
Värmlandsvägen 6 C
691 32 Karlskoga

För mer information:

Klicka här för mer information om Personligt Ombud i västra länsdelen

Personligt Ombud Norra länsdelen, Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors

Du som bor i Lindesberg, Nora, Hällefors eller Ljusnarsbergs kommun har möjlighet att få ett personligt ombud. De personliga ombuden vänder sig till dig med psykisk sjukdomshistoria som är i behov av stöd och service.

Vi kan stötta med

 • att ge råd och stöd
 • hjälp att fylla i blanketter och ansökningar
 • hjälp i kontakten med olika myndigheter
 • att se till att du får det stöd och den service du behöver och har rätt till
 • att samordna den vård och de insatser som finns omkring dig.

Vi vill hjälpa dig så att du upplever en bättre livskvalitet!

Hur fungerar personligt ombud?

Personligt ombud är en person som arbetar på uppdrag av dig. Målet är att du ska få ta del av de insatser som du behöver och har rätt till.

Du kontaktar oss själv eller ber någon anhörig eller myndighetsperson hjälpa dig med det. Du kan nå oss antingen via sms, telefonsamtal eller mejl. Vi bokar tid och plats för ett första informationsmöte.

Du ansöker om personligt ombud via vårt ansökningsformulär och därefter gör vi en bedömning om vi kan ta oss an ditt uppdrag eller inte. När vi tagit oss an ditt uppdrag upprättas en gemensam planering med dina önskemål i fokus. Efter det arbetar vi gemensamt för att uppnå dina mål.

Personligt ombud är en tidsbegränsad insats, vilket innebär att när uppdraget är slutfört avslutas kontakten. Du kan givetvis återkomma och söka hjälp för nya uppdrag.

Stödet är gratis och fristående från myndigheter och vårdgivare. Ombuden har tystnadsplikt.

Maria Hanseborg, epost:  maria.hanseborg@lindesberg.se

Mobil 079/0604740

Jenny Geffen, epost:  jenny.geffen@lindesberg.se

Mobil 079/0604729