Stödfonden


FPS stödfond används för att ge psykiskt funktionsnedsatta i Örebro län en ökad livskvalitet. Till dig som vill skänka ett bidrag för att stödja,  kontakta vår kassör.

Karin Byström
E-post: karin.bystrom@telia.com

Ett bidrag/donation sätts in på bankgiro 5570-4571.
Ange ”FPS Stödfond” som meddelande vid inbetalningen!

Tack för din gåva!