Stöd


FPS driver sedan mitten av nittiotalet även rehabiliteringsverksamheten Steget i Örebro. Bostäder med integrerad service enligt SoL med bidrag från Region Örebro Län och Örebro kommun. Målet är att rehabilitera deltagarna till ett mer självständigt liv.​

FPS är även en av initiativtagarna till Fontänhuset i Örebro, arbetsträning och rehabilitering för människor som lever med psykisk ohälsa. Utifrån gemenskap och meningsfullt arbete vill Fontänhuset, genom trygghet och kontinuitet, ge medlemmarna möjlighet att stärka sin självkänsla och utveckla sitt förhållande till samhälle och arbetsliv.

Annan hjälp och stöttning som FPS är engagerade i är ett så kallat Personligt Ombud. Ett stöd för dem med psykisk funktionsnedsättning. De arbetar fristående från myndigheter på personens uppdrag och är till för personer över 18 år boende i Örebro kommun och som har eller riskerar att få långvarig psykisk funktionsnedsättning och som upplever att de inte får den hjälp de behöver.

FPS har en anställd anhörigkonsulent och vi anordnar stödgrupper med jämna mellanrum. Anhörigkonsulenten håller i samverkan med Öppenvårdspsykiatrin anhörigutbildningen Var Varsam mot dig själv. Ett koncept framtaget där man fokuserar på den anhöriges situation och återhämtning.

För mer info, kontakta: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se