Om FPS


I FPS har du möjlighet att få enskild stöttning, träffa andra anhöriga individuellt eller i stödgrupp, som befinner sig i ungefär samma situation som du. Vi finns här och vi vet mycket vad det handlar om.

Merparten av våra medlemmar är själva anhöriga till någon som lever i psykisk ohälsa. Resten består av medlemmar som själva är drabbade eller arbetar inom Region Örebro med psykisk hälsa, på olika sätt.

Vi har dessutom 30 års erfarenhet av den psykiatriska vården.