Om FPS


I FPS har du möjlighet att få enskild stöttning, träffa andra anhöriga individuellt eller i stödgrupp, som befinner sig i ungefär samma situation som du. Vi finns här och vi vet mycket vad det handlar om.

Merparten av våra medlemmar är själva anhöriga till någon som lever i psykisk ohälsa. Resten består av medlemmar som själva är drabbade eller arbetar inom Region Örebro län med psykisk hälsa, på olika sätt.

Anhörigföreningen har långt mer än 30 års erfarenhet av den psykiatriska vården, forskning och litteratur. – Vi har framförallt lärt oss mycket av varandra