Internetbehandling för depression


Kognitiv beteendeterapi (KBT) för depression finns att få via internet i Örebro län. Man anmäler intresse via 1177 och får svar inom ett par veckor. Bedömningssamtal sker hos psykolog.

Internetbehandling för depression

Internetbaserad KBT för depression innehåller samma övningar och delmoment som KBT hos en terapeut. Skillnaden är att man får läsa om övningarna via en dator, surfplatta eller mobiltelefon, och därför inte har några bokade tider på en mottagning under behandlingen. Man bestämmer själv var och när man skall arbeta med sin behandling. Det finns en ansvarig behandlare som deltagaren har regelbunden kontakt med genom skrivna meddelanden (liknar säker e-post) under hela den 12 veckor långa behandlingen. Internetbehandling kräver att man tar mycket ansvar för sin egen behandling.

Så anmäler man intresse

För att kunna bedöma om behandlingen passar vill vi att man först svarar på ett antal frågor via internet. Det gör man genom att logga in här på 1177 Vårdguidens e-tjänster

För mer information klicka här för att komma vidare till Region Örebro Läns hemsida.