Familjeband


Familjeband – konsten att vara anhörig
Familjeband är en utbildning för anhöriga till personer med emotionellt instabil personlighet typ IPS/Borderline. Kursen syftar till att få inblick i— och öka den egna förståelsen för den närstående
samt hur man bättre tar hand om sig själv. Kursmaterialet är hämtat från DBT-enheten i Örebro
Dialektisk Beteendeterapi och är en terapiform som finns tillgänglig i bl.a. i Region Örebro Län.
DBT=dialektisk beteendeterapi. För mer info om DBT-enheten och DBT-behandling, klicka här för att få mer information.

TIPSA – är en arbetsgrupp inom FPS,  bestående av anhöriga/föräldrar till personer med IPS, Instabil PersonlighetsStörning, det som tidigare kallades för Borderline. Arbetsgruppen ger information kring diagnosen IPS/Borderline och  håller anhörigutbildningen Familjeband ett antal gånger per år.

För att komma i kontakt med instruktörer och anhöriga med mängder av personlig erfarenhet kring IPS kan du mejla till:
tipsa@psykiatrisktsamarbete.se

 

Anhörigutbildningen FAMILJEBAND
vänder sig till dig som är anhörig eller har en nära relation till en person med IPS. Att leva i direkt närhet med någon som har denna diagnos innebär att störningen drabbar hela familjen och vänkretsen. Livet kan därför ofta upplevas som övermäktigt och icke-kontrollerbart, i synnerhet om det fattas redskap att hantera situationen med. Vi som håller kursen är inga terapeuter. Vi är anhöriga som levt sida vid sida med diagnosen IPS under många år och vet en del om hur det är och känns att vara anhörig.

  • Att vara anhörig är att aldrig kunna slappna av, inte ens för en sekund, med risk för att mista kontrollen.
  • Att vara anhörig är att alltid trippa på tå för att undvika konflikter som i sin tur kan trigga situationen till att utvecklas till något värre.
  • Att vara anhörig är att alltid noga tänka sig för hur och vad man säger, att alltid välja de ”rätta” orden.
  • Att vara anhörig är att se sig förändras till att bli en skugga utåt mot resten av världen.
  • Att vara anhörig är att förlora stora delar av sina vänner och umgänges-krets.
  • Att vara anhörig är att i många fall känna sig väldigt ensam och utpekad.

Med Anhörigkursen Familjeband ger redskap att hantera vardagen med ångest, ilska, skuld- och skamkänslor, kort sagt; redskap för att hantera relationen till de egna känslorna och hur de uttrycks/används.

Utbildningen i familjeband liknar DBT (baserad på likartade moduler) vilket underlättar förståelsen för problematiken och ger större förståelse och insikt för de inblandade.

 

Välkommen med en intresseanmälan
tipsa@psykiatrisktsamarbete.se