Familjeband


Familjeband – konsten att vara anhörig

Vårens Familjeband 2019: 7 februari  – 16 maj

ladda ner inbjudan till Familjeband våren 2019 HÄR

Familjeband är en utbildning för anhöriga till personer med emotionellt instabil personlighet typ IPS/Borderline. Kursen syftar till att få inblick i— och öka den egna förståelsen för den närstående
samt hur man som anhörig bättre tar hand om sig själv. Kursmaterialet är hämtat från DBT-enheten i Örebro
Dialektisk Beteendeterapi och är en terapiform som finns tillgänglig i bl.a. i Region Örebro Län.
DBT=dialektisk beteendeterapi. För mer info om DBT-enheten och DBT-behandling, klicka här för att få mer information.

TIPSA – är en arbetsgrupp inom Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS),  bestående av anhöriga/föräldrar till personer med IPS, Instabil PersonlighetsSyndrom, det som tidigare kallades för Borderline. Arbetsgruppen ger information kring diagnosen IPS/Borderline. I ett samarbete mellan DBT-Enheten Region Örebro län och Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) hålls anhörigutbildningen Familjeband ett par gånger per år .

För att komma i kontakt med FPS instruktörer och anhöriga med mängder av personlig erfarenhet kring IPS kan du mejla till:
tipsa@psykiatrisktsamarbete.se

 

Anhörigutbildningen FAMILJEBAND.
vänder sig till dig som är anhörig eller har en nära relation till en person med IPS. Att leva i direkt närhet med någon som har denna diagnos innebär att hela familjen och vänkretsen drabbas. Livet kan därför ofta upplevas som övermäktigt och icke-kontrollerbart, i synnerhet om det fattas redskap att hantera situationen med. Vi som håller kursen är inga terapeuter. Vi är anhöriga som levt sida vid sida med diagnosen IPS under många år och vet en del om hur det är och känns att vara anhörig.

  • Att vara anhörig är att aldrig kunna slappna av, inte ens för en sekund, med risk för att mista kontrollen.
  • Att vara anhörig är att alltid trippa på tå för att undvika konflikter som i sin tur kan trigga situationen till att utvecklas till något värre.
  • Att vara anhörig är att alltid noga tänka sig för hur och vad man säger, att alltid välja de ”rätta” orden.
  • Att vara anhörig är att se sig förändras till att bli en skugga utåt mot resten av världen.
  • Att vara anhörig är att förlora stora delar av sina vänner och umgänges-krets.
  • Att vara anhörig är att i många fall känna sig väldigt ensam och utpekad.

Med Anhörigkursen Familjeband ger redskap att hantera vardagen med ångest, ilska, skuld- och skamkänslor, kort sagt; redskap för att hantera relationen till de egna känslorna och hur de uttrycks/används.

Utbildningen i familjeband liknar DBT (baserad på likartade moduler) vilket underlättar förståelsen för problematiken och ger större förståelse och insikt för de inblandade.

Kursen vänder sig också till den som har närstående som ännu inte är en del av DBT men som står på väntelista till DBT-enheten.

Innehåll och syfte

Innehållet fokuseras på kunskapsförmedling om diagnosen emotionell instabil personlighetssyndrom (IPS) samt om hur man kan skapa och bevara goda relationer även under svåra omständigheter. Vi kommer också att arbeta med och prata om hur man kan ta hand om sig själv när man har en närstående som mår dåligt.

Kursen är upplagd på 12-15 veckor och vi följer en manual som har utvärderats vetenskapligt. Kursen brukar vara uppskattad och vi har deltagare som går kursen vid mer än ett tillfälle. Anhöriga brukar uppleva att det är en lättnad att få information och få träffa andra personer som lever i en liknande situation.

Under kursen kommer ämnen som diagnos, självskadebeteenden, medveten närvaro, acceptans, empati och bekräftelse, känsloreglering, relationsfärdigheter och problemlösning att beröras. Informationen kommer att ges i föreläsningsform och genom aktivt deltagande i olika övningar. Mellan kurstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med hemuppgifter som redovisas i grupp.

Syfte med kursen i korthet:

• Lära ut färdigheter som kan göra livet mindre pressat
• Lära ut färdigheter för att mer effektivt hantera svåra situationer
• Att utveckla ett stödjande nätverk med andra anhöriga

Kursledare från DBT enheten Region Örebro län:

Martina Palolampi, Socionom och Leg Psykoterapeut, DBT
Ann-Kristin Bylund, Socialpedagog och DBT Terapeut

ann-christine.bylund@regionorebrolan.se

 

 

Kursledare från Föreningen för Psykiatriskt Samarbete Örebro Län (FPS) :

Lena och Tomas Grönberg
Elisabeth och Håkan Leandersson
Certifierade cirkelledare Familjeband