Familjeband


Familjeband – konsten att vara anhörig
Sidan och konceptet är under upparbetning och beräknas vara klart under  2018
Familjeband är en utbildning för anhöriga till personer med emotionellt instabil personlighet typ IPS/Borderline. Kursen syftar till att få inblick i— och öka den egna förståelsen för den närstående
samt hur man bättre tar hand om sig själv. Kursmaterialet är hämtat från DBT-enheten i Örebro
DBT=dialektisk beteendeterapi. För mer info om DBT-enheten och DBT-behandling, klicka här för att få mer information.